Biuro Prasowe

 

Biuro Prasowe oraz odbiór akredytacji:

Pawilon Medialny Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (ul. Reymonta 20)

 • 21.04 (sobota), w godz. 8:00-16:00.

Namiot na Rynku Głównym (obok Sukiennic)

 • 21.04 (sobota), w godz. 20:00-23:00
 • 22.04 (niedziela), w godz. 8:00-16:00


Strefa startu i mety – FOTO/WIDEO

Ogólne zasady przebywania w strefach FOTO/WIDEO:

 1. Dziennikarze będą wpuszczani do stref FOTO i WIDEO na podstawie akredytacji media oraz kamizelek FOTO i TV, które otrzymają od Organizatora w dniu biegu.  
 2. Akredytacje można odebrać podczas konferencji prasowej w dniu 19.04.2018 w siedzibie ZIS oraz w godzinach funkcjonowania Biura Prasowego w dniach 21-22.04.2018, tj.
  1. 21.04 (sobota), w godz. 8:00-16:00 - Pawilon Medialny Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (ul. Reymonta 20),
  2. 21.04 (sobota), w godz. 20:00-23:00 - Namiot na Rynku Głównym (obok Sukiennic),
  3. 22.04 (niedziela), w godz. 8:00-16:00 Namiot na Rynku Głównym (obok Sukiennic).
 3. Organizator wprowadza dwa kolory kamizelek, które upoważniają do przebywania w poszczególnych strefach na starcie i mecie:
  1. Żółty – uprawniający do wejścia w strefę FOTO  na starcie oraz do stref FOTO 1 na mecie,
  2. Zielony – upoważaniający do wejścia w strefę wewnątrz mety, w tym poza ww. strefy foto na starcie i mecie (FOTO 1 i FOTO 2) oraz strefy WIDEO,
 4. Kamizelki będzie można odebrać WYŁĄCZNIE w dniu imprezy, 22.04.2018 w biurze prasowym na Rynku Głównym od godz. 8:00 do 8:40 po okazaniu legitymacji prasowej lub dowodu tożsamości. Obowiązkowy zwrot kamizelek do Biura Prasowego w dniu 22.04.2018 do godz. 16:00.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby akredytowanych dziennikarzy w strefie mety z uwagi na wytyczne IAAF, określające bezpieczeństwo zawodników wbiegających na metę.
 6. Organizator udostępnia strefę WIDEO oraz dwie strefy FOTO w trakcie finiszu zwycięzców:
  1. FOTO 1 – na wprost linii mety – do czasu przybiegnięcia pierwszych zwycięzców (po tym czasie strefa będzie wyłączona),
  2. FOTO 2/ MIXED ZONE– strefa sąsiadująca ze strefą FOTO 1, w której odbywać się będą wywiady ze zwycięzcami – po ich przybiegnięciu na metę.
 7. Organizator dopuszcza obecność w strefie mety (w zielonych kamizelkach):
 • oficjalnego fotografa imprezy,
 • oficjalnego patrona telewizyjnego – TVP3 Kraków,
 • ekipy filmowej obsługującej transmisję internetową LIVE,
 • ekipy filmowej przygotowującej oficjalny reportaż wideo z imprezy,
 • akredytowanych fotografów (po przybiegnięciu zwycięzców.

Godziny funkcjonowania strefy na STARCIE: 8:45 – 9:20

Wstęp za okazaniem akredytacji media oraz żółtej kamizelki.

Godziny funkcjonowania stref na MECIE (finisz zwycięzców):

 FOTO 1 – 11:00 - do momentu przybiegnięcia pierwszych zwycięzców (ok. 11:50); wstęp za okazaniem akredytacji media oraz żółtej kamizelki FOTO.

FOTO 2 / MIXED ZONE – 11:00–15:00; miejsce wywiadów ze zwycięzcami, wstęp za okazaniem akredytacji media.

VIDEO – 11.00 – do momentu przebiegnięcia pierwszych zwycięzców; wstęp za okazaniem akredytacji media oraz zielonej kamizelki TV.

OFICJALNY FOTOGRAF IMPREZY (F) - 11.00–15.00;  wstęp za okazaniem akredytacji media oraz zielonej kamizelki FOTO.

Godziny funkcjonowania stref na MECIE (po finiszu zwycięzców):

FOTO  – po finiszu pierwszych zwycięzców  - 15:00; wstęp za okazaniem akredytacji media.

OFICJALNY FOTOGRAF IMPREZY (F), 1,2,3,4, VIDEO - 11:00–15:00;  wstęp za okazaniem akredytacji media oraz zielonej kamizelki FOTO lub TV.