FAQ

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20

Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00

28.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00

29.04.2017 r. w godzinach 10.00-20.00

W dniu startu 30.04.2017 r. Biuro Zawodów – nieczynne.

 

Odbiór pakietu startowego

a. Aby odebrać pakiet startowy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

b. Osoby które wpłacały  opłatę startową,  a nie mają nadanego nr startowego proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty i podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

c. Osoby które zapisały się elektronicznie, a nie uiściły opłaty startowej, proszone są o podejście do KASY, uiszczenie opłaty, a następnie podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

d. Osoby, które opłaciły opłatę a nie znajdują się na liście startowej proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty lub zgłoszenie się do KASY w celu uzyskania potwierdzenia wpłaty, a następnie udanie się do stanowiska NOWE ZAPISY

e. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby na podstawie wypełnionego i podpisanego przez zawodnika oświadczenia oraz upoważnienia. Przyjmowane są wyłącznie oświadczenia na wzorze pobranym ze strony organizatora.

 

Zaświadczenie lekarskie

Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 16. PZU Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

Pakiet startowy

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

  -  wiązany plecako-worek z logo imprezy

– numer startowy + agrafki,

– koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

– worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

– materiały informacyjne,

–  upominki od sponsorów

Ponadto:

– bezpłatny udział w Pasta Party,

– możliwość bezpłatnego noclegu,

– możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

– posiłek regeneracyjny po biegu.

 

Depozyt

Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety.

Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 30.04.2017 r. od godz. 7.00 do 16.30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.

 

Pomiar czasu

W 16. PZU Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania

w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin.

 

Klasyfikacja według czasu netto

Podczas 16. PZU Cracovia Maraton wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera. Nie musicie zatem przepychać się na starcie, ustawcie się wg swoich umiejętności, a wtedy na trasie będą panowały dobre warunki do sportowej rywalizacji.

 

Strefy startowe

Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności:

1) zawodnicy na wózkach – specjalna strefa startowa dla osób na wózkach

2) zawodnicy elity o numerach od 1 do 50,

3) zawodnicy posiadający numery powyżej 50 w strefach startowych według czasu zadeklarowanego podczas rejestracji.

< 3:00:00

3:00:01 - 3:30:00

3:30:01 - 3:45:00

3:45:01 - 4:00:00

4:00:01 - 4:15:00

4:15:01 - 4:30:00

4:30:01 - 5:00:00

5:00:01 - 5:30:00

5:30:01 - 6:00:00

 

Pacemakerzy

Pacemakerzy – stojący w odpowiedniej strefie, oznakowani balonikami z wypisanym czasem prowadzenia – będą biec odpowiednim tempem na następujące czasy: 3.15; 3.30; 3.45; 4.00; 4.15; 4.30; 4.45; 5.00

 

Punkty dopingu

Na trasie 16. PZU Cracovia Maraton zorganizowane będą specjalne punkty kibicowania uczestnikom. W ponad 30 miejscach zaprezentują się m.in. kluby biegowe, stowarzyszenia, fundacje, zespoły muzyczne, DJ-e czy sponsorzy i partnerzy imprezy.

 

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska jest darmowa dla zweryfikowanych uczestników wszystkich imprez odbywających się w ramach Krakowskich Spotkań Biegowych (w dniach 27-30.04.2017 r., na podstawie numeru startowego).

 

Parking

Parking dla zawodników będzie znajdował się przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wjazd od strony ul. Reymonta, dostępny dla zawodników, którzy za przednią szybą umieszczą kartę parkingową (pobraną ze strony internetowej www.pzucracoviamaraton.pl i wydrukowaną). W dniach 27 i 29.04.2017 r. parking będzie czynny w godzinach otwarcia Biura Zawodów, 28.04.2017 r. do 23.00, a 30.04.2017 r. w godz. 6.00-17.00.

 

Nocleg

Każdy zawodnik w ramach opłaty startowej może skorzystać z bezpłatnego noclegu. Nocleg będzie na hali Wisły, która mieści się niedaleko Biura Zawodów przy ul. Reymonta 20. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory. W miejscu noclegu znajdować się będą prysznice. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg 29 kwietnia od godziny 18:00 do godziny 22:00.

 

Toalety

Toalety zlokalizowane będą w strefie startu, na trasie (w okolicy punktów odżywczych) oraz na mecie.

 

Prysznice

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z prysznica, który będzie znajdował się na Pl. Szczepańskim.

 

Masaże

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z masażu, którego punkt będzie znajdował się na Pl. Szczepańskim.

 

Pasta Party

Pasta Party odbędzie się w dniu 29.04.2017 r. o godz. 14.00-20.00 - teren przy Trybunie Południowej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły).  

 

Expo

EXPO 16. PZU Cracovia Maraton zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana pod trybuną wschodnią.

Godziny otwarcia Expo:

27.04.2017  – czwartek:  15.00-21.00

28.04.2017  – piątek:  15.00 – 21.00

29.04.2017  – sobota: 10.00 – 20.00

 

Ważne numery:

112 – EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY

#cracoviamaratonselfie

#cracoviamaratonselfie to aplikacja na Facebooku, która umożliwi zrobienie i opublikowanie zdjęcia na mecie 16. PZU Cracovia Maraton. Zrób sobie zdjęcie na mecie 16. PZU Cracovia Maraton i pochwal się swoim czasem wśród Znajomych na Facebooku!