FAQ

Biuro Zawodów

Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20

Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00

28.04.2017 r. w godzinach 15.00-21.00

29.04.2017 r. w godzinach 10.00-20.00

W dniu startu 30.04.2017 r. Biuro Zawodów – nieczynne.

 

Odbiór pakietu startowego

a. Aby odebrać pakiet startowy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

b. Osoby które wpłacały  opłatę startową,  a nie mają nadanego nr startowego proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty i podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

c. Osoby które zapisały się elektronicznie, a nie uiściły opłaty startowej, proszone są o podejście do KASY, uiszczenie opłaty, a następnie podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

d. Osoby, które opłaciły opłatę a nie znajdują się na liście startowej proszone są o zabranie ze sobą dowodu wpłaty lub zgłoszenie się do KASY w celu uzyskania potwierdzenia wpłaty, a następnie udanie się do stanowiska NOWE ZAPISY

e. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby na podstawie wypełnionego i podpisanego przez zawodnika oświadczenia oraz upoważnienia. Przyjmowane są wyłącznie oświadczenia na wzorze pobranym ze strony organizatora.
 

Informacja o Parkingu

Parking dla zawodników będzie znajdował się przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wjazd od strony ul. Reymonta, dostępny dla zawodników, którzy za przednią szybą umieszczą kartę parkingową (pobraną ze strony internetowej www.pzucracoviamaraton.pl i wydrukowaną). W dniach 27 i 29.04.2017 r. parking będzie czynny w godzinach otwarcia Biura Zawodów, 28.04.2017 r. do 23.00, a 30.04.2017 r. w godz. 6.00-17.00.

Karta Parkingowa

 

Zaświadczenie lekarskie

Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 16. PZU Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

Pakiet startowy

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

  -  wiązany plecako-worek z logo imprezy

– numer startowy + agrafki,

– koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

– worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

– materiały informacyjne,

–  upominki od sponsorów

Ponadto:

– bezpłatny udział w Pasta Party,

– możliwość bezpłatnego noclegu,

– możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

– posiłek regeneracyjny po biegu.

 

Depozyt

Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety.

Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 30.04.2017 r. od godz. 7.00 do 16.30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.

 

Pomiar czasu

W 16. PZU Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania

w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin.

 

Klasyfikacja według czasu netto

Podczas 16. PZU Cracovia Maraton wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera. Nie musicie zatem przepychać się na starcie, ustawcie się wg swoich umiejętności, a wtedy na trasie będą panowały dobre warunki do sportowej rywalizacji.

 

Strefy startowe

Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności:

1) zawodnicy na wózkach – specjalna strefa startowa dla osób na wózkach

2) zawodnicy elity o numerach od 1 do 50,

3) zawodnicy posiadający numery powyżej 50 w strefach startowych według czasu zadeklarowanego podczas rejestracji.

< 3:00:00

3:00:01 - 3:30:00

3:30:01 - 3:45:00

3:45:01 - 4:00:00

4:00:01 - 4:15:00

4:15:01 - 4:30:00

4:30:01 - 5:00:00

5:00:01 - 5:30:00

5:30:01 - 6:00:00

 

Pacemakerzy

Pacemakerzy – stojący w odpowiedniej strefie, oznakowani balonikami z wypisanym czasem prowadzenia – będą biec odpowiednim tempem na następujące czasy: 3.15; 3.30; 3.45; 4.00; 4.15; 4.30; 4.45; 5.00
Sylwetki Pacemakerów 16. PZU Cracovia Maraton

 

Punkty dopingu

Na trasie 16. PZU Cracovia Maraton zorganizowane będą specjalne punkty kibicowania uczestnikom. W wielu miejscach zaprezentują się m.in. kluby biegowe, stowarzyszenia, fundacje, zespoły muzyczne, DJ-e czy Sponsorzy i Partnerzy imprezy.

TUTAJ znajduje się mapa z zaznaczonymi poszczególnym punktami dopingu.

 

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska jest darmowa dla zweryfikowanych uczestników wszystkich imprez odbywających się w ramach Krakowskich Spotkań Biegowych (w dniach 27-30.04.2017 r., na podstawie numeru startowego).

 

Parking

Parking dla zawodników będzie znajdował się przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wjazd od strony ul. Reymonta, dostępny dla zawodników, którzy za przednią szybą umieszczą kartę parkingową (pobraną ze strony internetowej www.pzucracoviamaraton.pl i wydrukowaną). W dniach 27 i 29.04.2017 r. parking będzie czynny w godzinach otwarcia Biura Zawodów, 28.04.2017 r. do 23.00, a 30.04.2017 r. w godz. 6.00-17.00.

 

Nocleg

Każdy zawodnik w ramach opłaty startowej może skorzystać z bezpłatnego noclegu. Nocleg będzie na hali Wisły, która mieści się niedaleko Biura Zawodów przy ul. Reymonta 20. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory. W miejscu noclegu znajdować się będą prysznice. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg 29 kwietnia od godziny 18:00 do godziny 22:00.

 

Toalety

Toalety zlokalizowane będą w strefie startu, na trasie (w okolicy punktów odżywczych) oraz na mecie.

 

Prysznice

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z prysznica, który będzie znajdował się na Małym Rynku.

 

Masaże

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z masażu, którego punkt będzie znajdował się na Rynku Głównym.

 

Pasta Party

Pasta Party odbędzie się w dniu 29.04.2017 r. o godz. 14.00-20.00 - teren przy Trybunie Południowej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły).  

 

Expo

EXPO 16. PZU Cracovia Maraton zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana pod trybuną wschodnią.

Godziny otwarcia Expo:

27.04.2017  – czwartek:  15.00-21.00

28.04.2017  – piątek:  15.00 – 21.00

29.04.2017  – sobota: 10.00 – 20.00

 

Ważne numery:

112 – EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY

730 112 999 – ORGANIZATOR
 

#cracoviamaratonselfie

#cracoviamaratonselfie to aplikacja na Facebooku, która umożliwi zrobienie i opublikowanie zdjęcia na mecie 16. PZU Cracovia Maraton. Zrób sobie zdjęcie na mecie 16. PZU Cracovia Maraton i pochwal się swoim czasem wśród Znajomych na Facebooku!